Často kladené dotazy

Informace o Vašem účtu naleznete na https://zakaznik.tlapnet.cz, specifikaci tarifů naleznete v sekci “Ke Stažení” nebo přímo pod tímto odkazem .

Pro zjištění správné rychlosti je důležité měřit na zařízení, které je připojené kabelem, na https://www.speedtest.net. Měření může i ovlivnit, když máte zapnuté stahování, internetovou TV apod. Rozhodně nedoporučujeme měřit rychlost připojení, když jste připojeni bezdrátově, protože rychlost může být limitována tímto zařízením a výsledek tak může být nepřesný.

Pokud máte zájem o změnu tarifu, zastavte se na jednom z našich zákaznických center, případně na partnerské pobočce (po předchozí domluvě) nebo nás kontaktujte na info@tlapnet.cz. V případě, že budete chtít změnu provést online, bude nutné mít možnost naskenovat dokumenty v barvě. Nestačí fotografie nebo černobílý sken.

V případě, že máte smlouvu na dobu neurčitou a prodloužíte s námi smlouvu o 24 měsíců, tak je snížení tarifu bezplatné. Pokud máte platnou smlouvu na dobu určitou, pak je poplatek za snížení tarifu 1499,- dle platného ceníku umístěného v sekci “Ke Stažení” nebo přímo pod tímto odkazem .

Faktura za služby se vystavuje 1. den v měsíci a smluvně je nastavena splatnost 14 dní. Pokud potřebujete splatnost prodloužit, kontaktujte nás. Je možné, si vyjednat výjimku.

Platit můžete buď bankovním převodem nebo osobně na zákaznickém centru (v případě platby v hotovosti je účtován manipulační poplatek 20,-). Pokud máte zájem využít platbu přes SIPO (měsíční frekvence placení), musíte nám nahlásit spojovací číslo na naši linku 606 606 035 nebo info@tlapnet.cz.

Číslo účtu je napsané v horní části Vaší zákaznické Smlouvy. Platební údaje lze také nalézt na https://zakaznik.tlapnet.cz .Případně je možné využít zákaznickou linku 606 606 035 nebo email info@tlapnet.cz.

Variabilní symbol je číslo smlouvy a naleznete ho v pravém horním rohu Smlouvy o poskytování elektronických komunikací.

Kontaktujte nás na e-mail ucetni@tlapnet.cz případně info@tlapnet.cz. Připravte si informace o čísle účtu, z něhož jste platili, případně potvrzení o úhradě z Vaší banky. Platbu dohledáme a správně přiřadíme.

Zákaznický portál https://zakaznik.tlapnet.cz slouží především k lepší komunikaci s Vámi, našimi klienty. Díky tomuto portálu uvidíte svou platební historii, budete si moci vytisknout chybějící faktury, objednávat další služby, uvidíte své kontaktní údaje, které si budete moc sami v případě potřeby změny aktualizovat a mnohé další.

Sledování televize přes webové stránky neboli služba Sledování TV, kterou máte k tarifům s balíčky STANDARD a PREMIUM bezplatně, si můžete zaregistrovat na adrese zákaznického portálu https://zakaznik.tlapnet.cz .

Můžete ji současně sledovat na dvou mobilních zařízení a pevném PC. Pokud máte zájem o Sledování TV i na SMART TV, jedná se pak o příplatkovou službu 50Kč měsíčně Kontaktujte nás na zákaznické lince 606 606 035, případně e-mailu info@tlapnet.cz.

Na rozvodech v bytových domech je nastavena u klientů fyzická adresa zařízení (MAC), pokud vyměníte zařízení (router, případně počítač, ...), je třeba nám nahlásit na servis@tlapnet.cz nebo 606 606 035 novou fyzickou adresu zařízení.

Pokud nemůžete přijímat/odesílat poštu, tak si zkontrolujte nastavení emailového klienta od poskytovatele e-mailové schránky. Ve většině případů nemá poskytovatel internetu nic společného s poskytovatelem e-mailu (elektronické pošty), a proto je nutné nastavovat přijímací i odesílací servery dle doporučení poskytovatele služby e-mail.

V případě že se stěhujete v rámci pokrytí společnosti Tlapnet, je možné si Smlouvu přenést na nové přípojné místo. Další možností je, že si Smlouvu převezme na stávající adrese nový nájemník nebo majitel. Stačí, když se nový majitel nemovitosti zastaví s písemným souhlasem původního majitele a Smlouvu si na sebe nechá dodatkem přepsat. V případě potřeby nás samozřejmě kdykoliv kontaktujte na info@tlapnet.cz nebo naši linku 606 606 035.

V případě, že již nemáte zájem využívat služby společnosti Tlapnet, je nutné Smlouvu písemně ukončit. Podat výpověď můžete osobně na některém z našich zákaznických center, na partnerských pobočkách nebo tak můžete učinit přes českou poštu či datovou schránku. Výpověď musí podávat osoba k tomu oprávněná, tedy ta, která je uvedena na Smlouvě, kterou ukončujete.

Zařízení je nutné vrátit do 15 dnů od ukončení Smlouvy na některou z našich poboček, případně přes Českou poštu na adresu Jeníkovská 940/14, 286 01 Čáslav.

FUP neboli Fair User Policy je stav, kdy po dosažení určitého objemu dat přenesených v daném účtovacím období dojde ke zpomalení rychlosti stahování a odesílání dat.

Služba je poskytována na základě velkoobchodní smlouvy se společnosti Vodafone a.s., kterou Tlapnet může využívat díky členství ve společnosti ISP Alliance a.s. Jedná se tedy o oficiální velkoobchodní nabídku na přeprodej datových SIM karet společnosti Vodafone.

Nutnou podmínkou je telefonní linka do vašeho bytu. Na telefonní lince nemusí být funkční (placená) hlasová služba. Pokud jste v minulosti doma měli pevný telefon, tak je vysoce pravděpodobné, že DSL připojení můžete mít.

Telefonní vedení, které vám nepatří, jste neměl(a) ničit. Před připojením DSL bude nutné vedení opravit/obnovit. Příště to raději nedělejte ;-)

Bezpečný internet, kontroluje všechna spojení s vnějším světem speciálním firewallem, který podle znalostní databáze umí poznat, že se Vaše zařízení pokouší navázat spojení se servery, které se snaží jej zneužít k nežádoucím činnostem, a taková spojení se ukončí. Ve výsledku se tím dokáže zamezit šíření útoků a ochránit tak Vaše počítače a jiná zařízení před virovou nákazou. Více informací na tomto odkazu.


Představujeme Vám Tlapnet Internet

Maximální internet pro nás znamená, že dle použíté technologie získáváte maximální přenosovou rychlost. Doporučujeme využívat rozšíření v podobě standard a nebo prémium služeb, kdy můžete čerpat například zdarma servisní zásahy a mnoho dalších výhod.


Máte zájem o naše služby? Zavoláme Vám!